Deelnemen

Inschrijving houdt in dat men kennisgenomen heeft van volgende  punten :

 1. De 5e editie heeft als thema het verlangen met als  werktittel “ En dat is Verlangen” . Voorwaarde tot deelname is  dat de kunstenaar – creatieveling  zijn ingediend werk in verband brengt met het thema. Het  kan gaan om  grote, kleine, diepe, geheime, alledaagse verlangens… We gaan het waarderen als  u uw creatie toelicht met een tekst , vooral dan als het verband met het thema erg origineel  of  persoonlijk is. Een tekst kan kort, lang of poëtisch zijn.
 2. Het tuinidee indachtig richt Jardin de Fair zich naar ruimtelijk beeldend werk dat in openlucht kan geplaatst worden. Hou met het volgende rekening:
  • Vooral bij werk van groot formaat dient u te zorgen voor  stabiliteit en veiligheid.
  • Op een maand tijd kunnen weersomstandigheden  de toonbaarheid van  uw werk  erg beïnvloeden.
  • Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade of ongevallen bij plaatsing.
  • Er wordt geen verzekering afgesloten door het PC Dr Guislain voor de werken die deelnemen aan de tentoonstelling. Bedenk wel dat risico’s op schade, diefstal niet groter is dan op andere buiten-tentoonstellingen.

Bij elke editie krijgen we vraag van andere media. Voor het tonen van foto’s, teken- en schilderwerkvoorzien we enkele binnenruimten en beschutte plaatsen. Deze plaatsen zijn beperkt en worden toegekend door de inrichters.Voorzie zelfkader ofophangsysteem: losse foto’s en tekeningen worden niet aangenomen.Expressie vormen zoals poëzie, drama, film, muziek kunnen ook ingeschreven worden. Dan gaan we samen met ude mogelijkheden na voor programmering en presentatie. Hou errekening mee dat u zelf instaat voor de praktische en technische haalbaarheid.

 1. We gaan uit van een  max capaciteit voor zowel de binnen als de  buiten tentoonstelling van telkens 80 werken.  In het selecteren , samenstellen en  programmeren  zoeken we naar afwisseling en uitdaging voor de bezoeker. We willen  zeker  zo veel mogelijk  inschrijvers aan bod laten komen. Inschrijvingen lopen tot 16 augustus. Daarna kunnen we  geen deelname meer verzekeren.
 2. Programma:   Opening   op   vrijdag 14 september  2018  om 15u,   afsluiting zaterdag  20/10  met een veiling en kunstmarkt.   In kader van de week van de  Geestelijke gezondheidszorg (week van 10 oktober)  zijn er activiteiten & geleide bezoeken gepland.   U  kan een voorstel doen om daar zelf  aan mee te werken .  Dat gaan we erg waarderen. U kan dit vermelden bij inschrijving.
 3. De plaatsing van de buitenwerken  gebeurt op  6, 7 en 8 september.  Wij wijzen u een plaats toe. U zorgt voor vervoer en alle  technisch aspecten.  Plaatsing  en hulp kan wel vooraf  afgesproken worden. Plaatsing is niet altijd definitief.    Na 9 september worden geen werken meer geplaats tenzij door voorafgaande afspraak. (Het toekennen van de plaats op het parcours wordt gecoördineerd door Jan Vanelderen).
 4. U kan uw werken meenemen  vanaf zaterdag  20/10 .  We rekenen  erop  dat alle werken op  31/10 afgehaald zijn.
 5. Contactpersoon voor alle praktische vragen en/of inrichten van de tentoonstelling:  jan.vanelderen@fracarita.org   Tel 09 216 34 20

Deelname 

U schrijft zich in door volgende 7 gegevens te mailen aan  marleen.regniers@fracarita.org  of deze  gegevens op te sturen  aan  Marleen  Regniers -  P.C. Dr. Guislain Fr. Ferrerlaan 88A, 9000 Gent.

 1. Naam  kunstenaar (die in catalogus bij het werk dient vermeld te worden) 
 2. Duidelijke contactgegevens: Naam - Voornaam - Adres - Telefoon/GSM - Email
 3. Titel (die in catalogus bij het werk dient vermeld te worden)
 4. Beschrijving:
  • aard van het werk
  • voor ruimtelijk beeldend werk:  formaat, inschatting weerbestendigheid
  • graag  een  schets of  foto  ( indien uw werk al klaar is)
 5. Bijhorende tekst
 6. Vermeld indien  je iets  bijzonder wil bijdragen   ( bv uitleg, performance, workshop…….).    We zullen je dan contacteren om dit praktisch af te spreken.
 7. Vermeld ook  al of u interesse hebt voor  deelname aan de veiling en kunstmarkt ( inschrijvings- formulier volgt later).

Na  de ontvangst van  deze gegevens zullen we  uw inschrijving en deelname bevestigen  dit houdt  ook in dat u  uitgenodigd bent voor de  opening en  afsluiting en  dat  er (zo gewenst) voor u  gratis  plaats voorzien  wordt  op de kunstmarkt.  Enkel  getoond kunstwerk kan deelnemen aan de veiling.

U kan al deze informatie hier downloaden.