Slothappening met veiling

veilingOp zondag 29 oktober valt het doek over de zevende editie van “Jardin de Fair 2023” met als thema PUUR.

Opnieuw mocht deze openluchttentoonstelling heel wat toeschouwers ontvangen en werd campus Dr. Guislain eens te meer een artistieke plaats voor ontmoeting en dialoog.

Niet minder dan 100 kunstwerken namen deel!

Om in schoonheid af te sluiten bieden we de kans aan kunstliefhebbers om een werk dat deelnam aan de tentoonstelling aan te kopen.

Daarvoor nodigen we graag alle geïnteresseerden uit op de veiling die zal doorgaan op zondag 29 oktober om 15h00 in het socio-cultureel centrum de Meander.

Op vrijdag 27 oktober zullen de werken die te koop worden aangeboden terug te vinden zijn bij de downloads op de website van Jardin de Fair ( www.jardindefair.be ). U zal er ook meteen de instelprijs terugvinden.

Bent u van plan om op zondag 29/10 de tentoonstelling te bezoeken? …van harte welkom maar best vóór 13h00 daar sommige werken ‘live’ aanwezig zullen zijn op de veiling!

We kijken met plezier terug op een intens, veelzijdig en soms verrassend evenement. Het thema PUUR liet veel kunstenaars de uithoeken van hun  artistieke mogelijkheden exploreren… iets waar we hen als ziekenhuis en inrichters hartelijk voor danken.

Namens de werkgroep Jardin de fair ‘23